Khuyến mãi

Wella Gala Diner – nơi hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn hóa Việt Ngày đăng: 16/09/2015

Nhằm mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại của Việt Nam và thế giới, Wella Gala Diner 2015 với sự hội tụ của hàng trăm vị khách quốc tế mang tới cơ hội để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam một cách sinh động, hấp dẫn. Sự kiện cũng là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

201301162610_bieu_dien_lam_den_long_hoian1

Nhằm mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và đương đại của Việt Nam và thế giới, Wella Gala Diner 2015 với sự hội tụ của hàng trăm vị khách quốc tế mang tới cơ hội để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam một cách sinh động, hấp dẫn. Sự kiện cũng là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4.