Wella professionals

Dập uốn lạnh Wella

Mô tả sản phẩm

Vitawell Neutraliser
  • Dung tích: 1000ml
  • Giúp định hình tóc, phục hồi cấu trúc tóc, giữ tóc quăn lâu hơn và tự nhiên.

Sản phẩm bổ sung