clairol professional

Thuốc dập dành cho tóc duỗi

Mô tả sản phẩm

CP Smoothing Neutralizer Cream
  • Dung tích: 400ml
  • Giúp hàn gắn các liên kết S và duy trì cấu trúc tóc suôn thẳng dài lâu cho tóc duỗi.

Sản phẩm bổ sung