Wella professionals

Thuốc dập Shape it

Mô tả sản phẩm

Shape It Perm Neutralizer
  • Dung tích: 400ml
  • Sản phẩm ứng dụng công nghệ bảo vệ tiên tiến Flexi-Protect.
  • Giữ cho tóc xoăn lâu hơn và tự nhiên đến không ngờ.

Sản phẩm bổ sung