Wella professionals

Oil Reflections – Tinh dầu sáng bóng

600,000

Mô tả sản phẩm

OIL REFLECTIONS - LIGHT LUMINOUS REFLECTIVE OIL
  • Dung tích: 100ml
  • Tinh dầu hoa trà
  • DÀNH CHO TÓC THƯỜNG VÀ TÓC MẢNH
  • Tinh dầu dạng nhẹ đặc chế với tinh dầu hoa trà phù hợp cho mái tóc mảnh.

Sản phẩm bổ sung