Wella professionals

Dung dịch trợ nhuộm: 6%, 9%, 12%

Mô tả sản phẩm

New Wellonxon Perfect
  • Dung tích: 1000ml
  • Dung dịch Oxy trợ nhuộm giúp pha màu, ổn định.
  • Sản phẩm đặc mịn giúp bôi màu lên tóc dễ dàng và đều hơn.

Sản phẩm bổ sung