Wella professionals

Hấp dầu dưỡng tóc & khóa màu sau khi nhuộm

450,000

Mô tả sản phẩm

Post Color Treament
  • Dung tích: 6x20ml
  • Trung hòa sự oxi hóa và giúp loại bỏ hóa chất còn lại sau khi nhuộm.
  • Thẩm thấu trong vòng 5 phút.

Sản phẩm bổ sung